Adres do korespondencji:
ul. Partyzantów 60 lok 4a,
22-400 Zamość

Telefon: 504 587 967
email: kancelaria@fabianswider.pl

Nr rachunku: 22 1870 1045 2078 1017 1412 0001